Policia Local de Moią

Biblioteca Virtual.

Legislació i lectura
Tematica d interès pel ciutadà

 

                                                                                                       

  constitució espanyola
text de la constitució espanyola aprovada el 1978
Format:  word  
  codigo penal
codic penal espanyol actualitzat
Format:  pdf  
  llei 10/1999
text de la llei de gossos potencialment perillossos
Format:  pdf  
  gossos perillossos
fotos i explicació de cada tipus de gos potencialment perillos
Format:  word  
  estatut d autonomia
tex de l actual estatut d autonomia
Format:  word  
  declaració universal de drets humans
text de la declaració universal dels drets humans
Format:  word  
  Residus sòlids urbans
Text de l actual llei de residus
Format:  pdf  
  Llei 20/1991
Text de la llei per la supressió de barreres arquitectòniques
Format:  pdf  
  llei de dades
text de la llei organica 15/99 de protecció de dades personals
Format:  word  
  codi civil
text del codi civil
Format:  word  
  llei 19/2001
reforma de la llei 339/1990 sobre tràfic circulació de vehicles a motor i seguretat vial
Format:  word  
  real decret 7/2001
text del reglament de responsavilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor
Format:  word  

altres d interés

  real decret 880/1990
text del real decret sobre juguets
Format:  pdf  
  real decret 772/1997
text del real decret del reglament general de conductors
Format:  word  
  llei 5/2000
text de la llei de responabilitat penal del menor
Format:  word  
  llei org. 1/1992
text de la llei organica de protecció de la seguretat ciutadana
Format:  word  
  real decret 137/93
reglament d armes i anexos
Format:  word  
  real decret 864/2001
real decret 864/2001 del reglament de la llei 4/200 de extrangers a Espanya
Format:  word  

LLEI 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. (DOGC 1308, de 22.06.1990)

28276 visitantes (46001 clics a subpáginas) ¡En aquesta pàgina!
=> ¿Desea una página web gratis? Pues, haz clic aquí! <=